• White Spotify Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Twitter Icon
 

o r i g i n a l   M U S I C

 
 
 
 • White Spotify Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Twitter Icon

aug 6       double barrel 7pm

aug 13      bogey inn 730pm

aug 14      third base pint house 7pm

aug 15      hamiltons pub 8pm

aug 22      urban meyers 9pm

aug 27      bogey inn 730pm

sept 3       third base pint house 7pm

sept 4       urban meyer's 8:45pm

sept 11      private event

sept 18     the market at flint station 7pm

sept 19     urban meyer's 9pm

sept 24     third base pint house 7pm

sept 25     hamiltons pub 8pm

sept 26     private event

Oct 2        hamilton's pub 8pm

oct 16       hamilton's pub 8pm

 

 

 

        

   

show schedule

F O L L O W

F O L L O W

 • White Spotify Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Twitter Icon